Využijte při realizaci domů systém RAUTITAN. Architektům nabízíme spolupráci i při projektování skutečné spotřeby vody. Pro domácnosti, rodinné domy, bytové domy a průmyslové objekty. Poskytněte svým klientům vytápěcí a instalatérské systémy, které opravdu dlouhodobě ocení. Na začátku je potřeba zhotovit vhodný technický návrh vodovodu, který je během realizace nutné dodržet. Při jeho vypracování se zohledňují nejen platné předpisy, ale i technická specifika jednotlivých domácností. Systém RAUTITAN je flexibilní a dokáže se plně přizpůsobit potřebám projektu. Poradíme vám se správným výběrem. 

Nadimenzujte správné topení

Pozor na problematické navržení vytápěcího systému. Právě zde je výhodná spolupráce architekta a odborníka na vytápěcí systémy. Špatný návrh může vést k nedostatečnému tlaku vody, nebo naopak k jejímu plýtvání, stagnaci, nebo dokonce ke kontaminaci mikroorganismy. Nesprávně navržené potrubí je také často hlučné a méně vydrží. Nevyužívané a zřídka využívané části vodovodu jsou ložiskem choroboplodných zárodků, které opakovaně infikují celý systém. Rozumným projektem, uspořádáním míst spotřeby nebo zokruhováním rozvodu je možné stagnaci zabránit.

Podívat se na téma detailněji