Tak jako německé systémy: spolehlivě, precizně, bez kompromisů, bezúdržbově, navždy, samostatně a automaticky. Komunikujete s ním „na tři kliknutí” ve svém chytrém telefonu. Jak se na ta pravá smart řešení monitorování a řízení vody v domácnosti patří. Moderní technologie přitom nijak nezatěžuje průtok vody ani nezhoršuje její kvalitu. RE.GUARD totiž nepracuje s „něčím v trubce”, ale s unikátní ultrazvukovou technologií.

Představte si, že když se příště vydáte někam ven a nebudete mít svůj domov pod kontrolou, vaše voda pod kontrolou bude. Tak, jako si v chytrém telefonu umíte nastavit počet kroků nebo cokoliv jiného, dokážete kontrolovat i svou vodu v domácnosti. Samozřejmě pomocí inteligentního spojence, napojeného přímo na vaše potrubí. Pokud je něco špatně, RE.GUARD problém zaznamená, vyhodnotí, dá vám vědět a přívod vody jednoduše vypne. RE.GUARD inteligentně propojuje více sladěných komponent: systém řízení vody, detektor vody, smart bránu a smart aplikaci.

Umístění

Systém řízení vody RE.GUARD je napojen přímo na potrubí za vodoměrem, před filtrem vody. Pomáhá v identifikaci prasklých potrubí i úniků vody po kapkách. Kromě toho pomocí detektorů kontroluje výskyt úniků vody v rizikových částech obytného prostoru. Systém řízení vody RE.GUARD se dá díky závitovému šroubovému spoji „napasovat” na jakýkoliv typ potrubí, používaný u vodovodních instalací. V případě možných úniků v zájmu zamezení škod zablokuje vodovodní potrubí. Systém umožňuje zablokování a odblokování vody i manuálně. Kromě toho monitoruje i spotřebu vody v domácnosti.

Kompaktní, malou a šikovnou „skříňku” systému řízení vody RE.GUARD nainstaluje profesionál rychle a bez problémů. Instalaci a uvedení do provozu zvládne jakýkoliv zdatný domácí kutil. K nastavení počátečních hraničních hodnot je k dispozici certifikovaný partner REHAU. Detektor vody RE.GUARD je volitelný, ale prakticky nenahraditelný komponent celé soustavy.

Detektory se umisťují na riziková místa místností, v kterých může být předpoklad k vytékání vody – obvykle k pračkám nebo myčkám, do koupelen a kuchyní. V těžko přístupných místech jsou detektory vody připojitelné prodlužovacím kabelem.

Komunikace

Kompaktní detektor vody RE.GUARD je spolehlivě propojen rádiovým komunikačním standardem Z-Wave se systémem řízení vody RE.GUARD. Detektor v případě vytékání vody v místě svého nasazení informuje systém řízení, který odpojí vodu. A dá vám vědět na váš telefon, že doma něco teče.

RE.HUB Gateway je smart brána připojující zařízení a komponenty RE.GUARD k internetu. Je snadno připojitelná k vašemu domácímu směrovači, WiFi routeru.

Aplikace RE.GUARD

Přehledně ve vašem chytrém telefonu ukazuje všechny informace důležité pro řízení a kontrolu vody ve vaší domácnosti. Navíc vám může pomoct najít možnosti snížení spotřeby vody. Aplikace samozřejmě pracuje v OS Andriod i iOS, lze ji používat i bez přístupu ke cloudu ve vlastní WLAN síti. Samozřejmě s omezeními, které s využíváním cloudu neexistují.

Aplikace RE.GUARD byla vymyšlena právě k tomu, abyste se systémem, který pracuje doma, dokázali komunikovat právě ve chvíli, kdy jste mimo domov a za řízení vody odpovídá RE.GUARD. A aby vás v případě problému informoval stejně, jako vás informuje o tom, že je vše OK. Pomocí aplikace můžete aktivovat různé režimy s různými hraničními hodnotami. Pro každou situaci vaší přítomnosti nebo nepřítomnosti v domě můžete zvolit vhodný scénář. Rozhraní aplikace je přehledné a prostřednictvím ní máte vždy aktuální přehled o stavu vody u vás doma. Pokud RE.GUARD rozpozná problém, dá vám vědět push zprávou a vy rozhodnete, zda potrubí uzavře, nebo ne. Pokud se však jedná o prasklé potrubí, systém vodu zastaví automaticky.

Fungování

RE.GUARD pracuje vždy samostatně, automaticky a spolehlivě, i když zrovna nejste doma. Vypínací automatika dokáže zasáhnout i bez fungujícího připojení k internetu. Pokud systém detekuje problém, automaticky zastaví přívod vody uzavřením potrubí. Děje se to i v režimu případného výpadku elektrické energie díky nouzovým bateriím.

Systém RE.GUARD měří průtok vody inovativní ultrazvukovou technikou. Ta funguje bez kinetických součástí, což zajišťuje její trvalou přesnost a nadstandardní životnost.

V oblasti potrubí, které vede vodu, systému „nepřekáží” žádné součástky. Tlak vody tedy prakticky nemá co negativně ovlivňovat.

Všechny komponenty systému jsou bez obsahu olova a nejsou zdraví nebezpečné. Kromě toho je smart systém řízení a kontroly vody ekologický. Hlavně tím, že kontroluje vaši spotřebu vody a přímo vás nabádá k jejímu šetření.

Finanční benefity jsou také k nezaplacení: RE.GUARD minimalizuje riziko škod v domácnosti způsobených vodou a pomáhá vám snižovat náklady na vodu jejím šetřením. Systém splňuje přísné německé standardy vhodnosti na montáž do potrubí s pitnou vodou.