Máte doma kvalitní vodovodní rozvody? Máte je i kvalitně izolované? Ano, správná odpověď je: pokud jsou kvalitní, měly by být i kvalitně izolované. Teorie a praxe se ale i zde často zásadně liší, případně diametrálně rozcházejí. Kvalitně izolované vodovodní potrubí přitom dokáže řádově snížit náklady ohřevu vody i tepelné ztráty. Správně zvolený materiál a tloušťka tepelné izolace potrubí vodovodních rozvodů dokáže snížit tepelné ztráty až o 70 %. V současnosti je u novostaveb, ale i rekonstrukcí v podstatě povinná nejen izolace teplovodních vodovodních potrubí, ale i těch, kde proudí studená voda. Čtěte, proč je důležitá izolace vodovodních rozvodů.

Normativně

Vodovodním potrubím v obytných budovách se věnuje více norem, ale i zákonů a vyhlášek. Je to pochopitelné, protože pitná voda v domovním nebo bytovém vodovodním systému by měla mít stejnou kvalitu jako v okamžiku jejího dodání po vodoměr vodárenskou společností. V příslušné legislativě se proto věnuje zvýšená pozornost nejen vlastnostem materiálů vodovodních potrubí a jejich spojovacích komponent, ale i jejich izolacím. Každý projektant, ale zřejmě ne každý zadavatel a realizátor ví, že ČSN a EN nejsou – na rozdíl od zákonů a vyhlášek – pro projektanty závazné, ale doporučené. Respektive, pokud neexistuje pro danou oblast EN, mohou se projektanti řídit i platnými národními normami.

 • Základní norma pro vodoinstalace je ČSN EN 806.
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 193/2007 Sb. stanovuje technické požadavky na tepelnou izolaci rozvodů tepla a teplé vody, neřeší však tloušťku izolace proti kondenzaci na rozvody studené vody.

Minimální tloušťka tepelné izolace na potrubí vytápění a teplé vody podle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 151/2001 Sb.

Vnitřní průměr potrubí nebo armatury Minimální tloušťka izolace pro součinitel tepelné vodivosti ƛ = 0,04 W.m-1 .K-1
do 22 mm včetně 20 mm
nad 22 do 35 mm včetně 30 mm
nad 35 mm do 100 mm včetně stejná jako vnitřní průměr potrubí
nad 100 mm 100 mm
pro rozdělovače a sběrače tepla, v místech křížení potrubí, spojovacích místech, při průchodu zdí a stropem 50 % požadavků podle řádků výš

 

Podle odborníků jsou požadavky vyhlášky – poměr průměru potrubí a tloušťky izolace téměř 1:1 – mimořádně přísné.

Kromě vnitřního průměru potrubí ve vztahu k tloušťce izolace ovlivňuje výběr tepelně izolačního materiálu i:

 • součinitel tepelné vodivosti materiálu potrubí ƛ,
 • teplota vody v potrubí,
 • teplota a vlhkost okolního prostředí,
 • faktor difuzního odporu,
 • stupeň požární bezpečnosti,
 • montážní a provozní požadavky.

Obecné úlohy izolací vodovodních potrubí

 • ochrana studené vody před ohřátím,
 • ochrana před tvorbou kondenzace,
 • snižování tepelných ztrát,
 • omezení předávání tepla teplovodních potrubí,
 • snížení přenosu hluku,
 • mechanická a antikorozní ochrana.
Víte…

… že nejvyšší účinnost tepelné izolace se projevuje u potrubí s malými průměry se jmenovitou světlostí do DN 50? Snížení tepelných ztrát při takových průměrech trubek představuje 65–70 %, dosažených už při prvních 10 milimetrech tloušťky izolace. Další zvyšování tloušťky instalace již není tak efektivní.

Systémové řešení vodovodní instalace RAUTITAN

Univerzální trubky od REHAU RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex jsou od výroby předizolovány v různých provedeních:

 • pro rozměry trubek 16, 20, 25 a 32 mm,
 • v různých tloušťkách izolace dle norem ČSN EN 806 a DIN 1988,
 • s izolací z PE pěny s uzavřenou buněčnou strukturou a koextrudovanou PE fólií zabraňující pronikání vlhkosti,
 • v ochranné trubce z PE,
 • na izolaci tvarovek slouží izolační pouzdra.
vodovodná inštaláciaRAUTITAN

Izolace vodovodních rozvodů

Izolace vodovodních rozvodů je důležitá

Ví to každý instalatér, ale i projektant, který se musí navzdory rozporuplným, respektive neúplným normám, zákonům a vyhláškám umět zařídit tak, aby vodovodní instalace dokázala bez problémů fungovat i 50 let. Bez ztrát na kvalitě, životnosti, bez tepelných ztrát, efektivně a hygienicky. Nové vodovodní rozvody v novostavbách a při rekonstrukcích nevyhovujících a zastaralých instalací musí splňovat celou řadu různých přísných kritérií. Nejkvalitnější řešení, jakým je systém RAUTITAN od REHAU, splňuje nejen naše zákony, vyhlášky a standardizované evropské normy, ale i ty nejpřísnější – německé. Platí to i pro izolace vodovodních řešení, aby naše pitná voda byla taková, jaká má být: zdravá a čistá.