Existuje několik metod lokalizace a detekce úniků vody, které používají profesionální vodohospodáři a instalatéři. Některé z nich jsou velmi podobné lokátorům, kterými pyrotechnici lokalizují miny na minových polích. Jinými „akustickými“ řešeními jsou dotykové a zemní mikrofony nebo snímače šumu či korelátory. H2 detektory dokážou lokalizovat drobné a složité úniky analýzou vodíku. Pokročilé systémy využívají dokonce hi-tech kosmické technologie a umělou inteligenci. Trendem v lokalizaci úniku vody v rozsáhlých vodovodních sítích, ale i v domácích instalacích jsou automatické monitorovací systémy. Čtěte, jak lokalizovat únik vody v domácnosti včas, inteligentně, pohodlně a bezpečně.

Kde v domácnosti může unikat voda

Kritická místa úniků domácí vodovodní sítě zná každý instalatér. Jsou to zejména:

 • netěsné spoje a místa připojení vodovodních baterií,
 • těsnění vodovodních kohoutků a ventilů,
 • přívod vody do splachovače a utěsnění splachovače,
 • netěsné spoje a těsnění odtokových systémů,
 • staré nebo poškozené vodovodní trubky a odtoková potrubí,
 • připojení hadic spotřebičů k přívodu vody.
Víte…

… že v domácnostech běžné drobné a menší úniky vody v roční bilanci představují tisíce Kč a hektolitry pitné vody, která bez užitku pouze proteče vaší vodovodní sítí? Kromě toho jsou úniky vody, které ani nemusíme vidět, časovanou „vodní bombou“, protože to dříve nebo později skončí prasknutím potrubí.

Prevence a první pomoc

Klíčovou prevencí úniků je kvalitní vodovodní instalace s těsnými připojeními a spoji, ideálně z kvalitních vodovodních trubek, které jsou trvale těsné a dimenzované pro vícegenerační bezporuchový a hygienicky bezproblémový provoz. První pomocí při zaznamenaných únicích je výměna těsnění. Pokud to nezabere, je na řadě výměna ventilů a kohoutků. Máte-li doma starší vodovodní instalace, poslední pomocí bývá kompletní výměna celého vodovodního potrubí jakožto jediná eliminace skrytých mikroúniků. Stará vodovodní potrubí jsou obvykle zanesená, materiálově unavená a problém je i to, že jsou skrytá a úniky nevidíme. Pokud jste udělali první preventivní kroky a nejste si jisti, zda máte i skryté úniky, udělejte si svépomocný test:

 • zavřete všechny kohoutky a ventily,
 • zapište si spotřebu z vodoměru,
 • po minimálně 4 hodinách vodoměr opět zkontrolujte,
 • pokud voda uniká, číslo na vodoměru je jiné nebo je posunutá ručička měřítka.

Skryté úniky mohou při dlouhodobém neřešení znehodnotit stavební konstrukce – stěny, podlahy a stropy. Profesionál musí proto co nejdříve pomocí detektoru lokalizovat místa úniků a defektní potrubí vyměnit. Obvykle však odborník jako funkční řešení navrhne kompletní rekonstrukci vodovodní instalace domácnosti.

Existují řešení, která dokážou lokalizovat větší úniky vody v domácnosti a „spustit poplach“. Nespoléhejte se jen na „alarmovou“ lokalizaci, potřebujete komplexní řešení, které zajistí i nonstop monitoring vaší vodovodní instalace a dokáže v kritických případech zastavit přívod vody.

Preventivní lokalizace a krizová intervence

Inteligentní systém monitoringu a řízení vody v domácnosti RE.GUARD je komplexní řešení. Je vyvinut nejen pro monitoring jakýchkoli úniků vody, včetně mikroúniků, ale také pro krizový zásah do systému v kritických situacích. Systém dokáže zastavit přívod vody, když je to zapotřebí, a dokáže to i tehdy, když nikdo není doma. RE.GUARD funguje bezpečně, spolehlivě a samostatně:

 • řídící jednotka instalovaná na přívodním potrubí nonstop monitoruje vodovodní síť,
 • ultrazvukový monitoring je neinvazivní, bez „něčeho v potrubí“,
 • strategicky rozmístěné detektory úniků monitorují kritické oblasti v místnostech,
 • komunikační jednotka se stará o komunikaci komponent systému a smart komunikaci s majitelem vodovodní instalace.

Systém RE.GUARD

Jak lokalizovat únik vody v domácnosti…

… není akademická ani filozofická otázka, ale fyzikálně technická, s více funkčními odpověďmi. Jednou z nich je inovativní inteligentní systém řízení a monitoringu vody v domácnosti RE.GUARD od REHAU. Němečtí inženýři vyřešili v jednom smart zařízení problém monitoringu domácí vodovodní sítě, lokalizace jakýchkoli úniků a také včasného zásahu v případě většího úniku. Systém minimalizuje rizika škod způsobených unikající vodou v domácnosti a sofistikovaným monitoringem dokáže navrhovat i možnosti snížení spotřeby. RE.GUARD je jedinečný i v tom, že je instalovatelný prakticky na jakýkoliv typ přívodního potrubí vody.