Nemusíte bydlet zrovna v záplavové oblasti a tradiční povodeň považovat za součást koloběhu vody v přírodě. I ve vašem sklepě, garáži a domácnosti – možná se budete divit – je nejčastějším důvodem pojistné události právě vytopení. Ne rozvodněnou říčkou nebo přetrhnutou hrází, ale vaší, případně sousedovo vodou, obvykle z vodovodní instalace nebo „prasklých” vodních spotřebičů a jejich armatur. Ano, jednou za čas se podaří vytopit byt i vodou z rozbitého akvária nebo vodní postele. Ale jsou to opravdu výjimečné pojistné události. Čtěte, jak se dá pojistit vůči škodám způsobeným vodou.

Pojištění nemovitosti vs. domácnosti

Oba druhy pojištění kryjí podobná rizika, pojištění nemovitosti se ale týká samotného domu nebo bytu, pojištění domácnosti jejího zařízení. Pojistná suma se určuje buď podle ceny nemovitosti, nebo podle součtu ceny zařízení. Pokud vám při požáru vyhoří dům nebo byt, pojištění nemovitosti kryje hodnotu domu nebo bytu, pojištění domácnosti hodnotu jeho zařízení. Pozor ale na nadhodnocení nebo podhodnocení nemovitosti nebo domácnosti. Při nadhodnocení platíte zbytečně drahou pojistku a pojišťovna vám i tak proplatí jen reálnou hodnotu poškozené nemovitosti nebo zařízení. Při podhodnocení riskujete, že dostanete méně. Domácnost i nemovitost je třeba vždy pojistit na jejich reálnou cenu.

Není živel jako živel…

Nemovitost a domácnost si můžete pojistit na více rizik. Obecně nejde o všechny živly, živelné pohromy a jejich důsledky, ale i „dopravní rizika”, například pád letadla, jeho části nebo náraz dopravního prostředku. A samozřejmě krádež, vloupání a poškození vandalismem. Pravděpodobnost toho, že se některá rizika udějí, je opravdu nízká. Potvrzují to i statistiky pojistných událostí. Nejen v naší zemi v počtu pojistných událostí v domácnostech jednoznačně vedou vodní živly. Vše z těchto níže uvedených „vodních” rizik lze pojistit nebo připojistit:

  • záplavy a povodně,
  • atmosférické srážky,
  • voda z vodovodního potrubí,
  • rozbití automatické pračky,
  • lom trubek, prasknutí potrubí,
  • voda z akvária, vytápěcího zařízení, vodní postele a podobných zařízení.
reguard je riešienie proti vytopeniu

Systém řízení a kontroly vody RE.GUARD přináší do domácnosti klid a pohodu.

Eliminace rizik

Můžete mít kvalitní pojistku nemovitosti i domácnosti. Můžete mít kryté škody, které způsobíte vy, děti nebo váš pes. Pokud ale doma nemáte kvalitní vodovodní potrubí, dříve nebo později počítejte s problémem. Řešením je systém řízení a kontroly vody v domácnosti RE.GUARD. Nejenže dokáže úniky vody u vás doma zaznamenat, ale dokáže vodu i zastavit a dá vám o tom vědět. Systém chrání vodu nejen v novostavbách, je připojitelný na jakýkoliv druh potrubí. No a RE.GUARD se vám vyplatí dvakrát. Zkuste se na to zeptat ve vaší pojišťovně a možná budete překvapení. Pozitivně, protože pokud máte svou vodu doma pod kontrolou, mělo by se to odzrcadlit i na výšce pojištění vaší domácnosti.

Pozor na pojištění odpovědnosti

V některých pojišťovnách je v rámci základu pojištění domácnosti i pojištění odpovědnosti za škody způsobené jejími členy. Některé pojišťovny považují za člena domácnosti i domácí zvíře, které také může způsobit škodu. Pokud takové pojištění nemáte v základu, najdete ho v připojištění. Kryje všechny škody způsobené vámi a vaší rodinou, případně domácím zvířetem. U „vodních“ škod například váš domácí mazlíček překouše hadici od pračky, která vytopí nejen vaši domácnost, ale i sousedy pod vámi. Pokud budete mít v pojistce pojištění kryjící rozbitou pračku, pojišťovna vám škodu neproplatí. Pokud tam bude i pojištění odpovědnosti vašeho psa, likvidátor škodu uzná.

V pojišťovně konkrétně řešte, která rizika jsou v základu pojištění, a která si musíte připojistit. Například pojištění vůči škodám způsobeným vodou z vodovodního potrubí by mělo být v základu každé dobré pojistky. Škody způsobené vodou z pračky je potřeba obvykle připojistit. No a vodní postele, akvária, ale například i voda vytápěcích zařízení se dá pojistit jen v některých pojišťovnách jako nadstandard.

Pojistit se vždy vyplatí

Jednoznačným řešením pojištění všech možných, méně pravděpodobných i relativně nemožných domácích rizik je pojištění nemovitosti a domácnosti. Ve společnosti Rehau na to šli ještě jinak a vymysleli systém kontroly a řízení vody v domácnosti RE.GUARD. Protože je reálný a dlouhodobý fakt, že nejvíce škodných událostí v domácnostech způsobuje voda. Kromě kvalitní pojistky domácnosti a nemovitosti se vyplatí investovat i do kontroly a řízení vody u vás doma. Předejdete tak zbytečným problémům, ušetříte a výsledkem bude spokojené a pohodové bydlení. Jak už říkají naši dědové: “Jistota je jistota a voda je skvělá služebnice, ale zlá paní.”