Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky a projevili zájem o naši společnost a výrobky. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a chtěli bychom, aby Vaše návštěva našich internetových stránek pro Vás byla příjemným zážitkem. Z tohoto důvodu jsou veškeré údaje týkající se Vaší osoby, jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mail, považovány za důvěrné a v dalším obchodním styku je s nimi tímto způsobem zacházeno. Internetové aktivity provozujeme v souladu s předpisy týkajícími se ochrany a zabezpečení údajů. Následně se dozvíte, o jaký druh informací se případně zajímáme a jakým způsobem je zpracováváme. Internetové stránky firmy REHAU AG + Co mohou obsahovat hypertextové odkazy na stránky jiných uživatelů, na něž se tato ochrana údajů nevztahuje.

Osobní údaje

Zjišťování a zpracování osobních údajů se provádí v rámci zákonných předpisů. Dodržování předpisů o ochraně údajů je kontrolováno následujícími orgány, na které se mohou všechny osoby obracet:

Osoba pověřená ochranou údajů společnosti REHAU AG + Co:

Pan dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
Telefon: 09283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Kontrolní orgán:

Bavorský zemský úřad pro dohled na ochranu údajů
Promenade 27
91522 Ansbach

1. Název a adresa odpovědného orgánu

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau, Germany
Obchodní rejstřík při okresním soudu Hof, HRA 2232
Daňové identifikační číslo: DE 132 944 654

2. Účely zpracování a právní základ

Bez Vašeho vědomí nedochází prostřednictvím internetových stránek ke shromažďování žádných údajů, týkajících se Vaší osoby. Sami máte možnost rozhodnout o tom, jaké údaje nám v rámci registrace, objednávky nebo poptávky předáte či nikoli.

Poskytnete-li nám údaje v rámci souhlasu, můžete tento souhlas s používáním svých údajů kdykoli odvolat. Zpracování údajů zůstává pravomocné až do odvolání.

Vaše osobní údaje zpracováváme obecně na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely zodpovězení Vašeho dotazu, zpracování Vaší zakázky nebo pro zajištění Vašeho přístupu ke zvláštním informacím nebo nabídkám.

Vzhledem k našemu zájmu o vztahy se zákazníky může být nadále nutné:

 • abychom Vaše osobní údaje ukládali, zpracovávali a např. je předávali společnosti REHAU Gruppe, abychom byli schopni lépe vycházet vstříc Vašim potřebám a zlepšovat výrobky a služby,
 • abychom používali (a to my sami nebo třetí osoba v rámci obchodní spolupráce) tyto údaje za účelem poskytování informací o nabídkách společnosti REHAU, které mohou být Vašemu podniku užitečné, nebo provádění on-line průzkumů, abychom byli schopni lépe vyhovět Vašim požadavkům.

Využití údajů můžete kdykoliv zamítnout z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Společnost REHAU Vám vždy v rámci zjišťování údajů sdělí, jaké údaje jsou nezbytně nutné pro zpracování Vašeho dotazu, resp. provádění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

Samozřejmě respektujeme Vaše rozhodnutí neposkytnout osobní údaje, zejména pro potřeby přímého marketingu nebo jiné formy průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nebudou zištně poskytnuty žádnému dalšímu zájemci ani jinak komerčně využity.

3. Doba uložení

Vaše osobní údaje ukládáme pouze na dobu, která je nezbytně nutná pro účely, pro které byly zjišťovány, resp. na dobu stanovenou zákonem nebo v rámci úředních pokynů. Vaše údaje smažeme, resp. zablokujeme, jakmile již nebudou potřebné.

Dále vaše údaje neprodleně smažeme, resp. zablokujeme při odvolání Vašeho souhlasu a při oprávněné námitce proti zpracování.

4. Plánované zjišťování údajů ve třetích zemích

Pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů můžeme Vaše osobní údaje předávat jiným společnostem REHAU. Jiné společnosti mohou Vaše osobní údaje používat ve vlastním zájmu pro stejné účely, k jakým je používáme my. Zejména mohou Vaše osobní údaje ve vlastním zájmu zpracovávat pro uvedené účely. V rámci společnosti REHAU Gruppe mají zaměstnanci přístup k Vašim osobním údajům pouze v rozsahu, který je nezbytný pro provádění jejich činnosti.

Přenos údajů do poboček mimo EHP probíhá buď na základě rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany (čl. 45 odst. 3 GDPR) nebo na základě standardních doložek o ochraně údajů (čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR), které dotyčné osobě poskytují přiměřené záruky. Text standardních doložek o ochraně údajů je zveřejněn na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Vaše osobní údaje můžeme dále předávat třetím osobám mimo společnosti REHAU při zajišťování technických nebo organizačních služeb, které potřebujeme pro plnění uvedených účelů nebo jiných našich činností. Naši poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni zpracovávat osobní údaje výhradně z našeho pověření a podle našich pokynů. Poskytovatele služeb zavazujeme rovněž k dodržování technických a organizačních opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů. Pokud se poskytovatelé služeb nacházejí v zemích, v nichž příslušné zákony neposkytují ochranu osobních údajů srovnatelnou s německým právem, smluvně zajišťujeme, aby příslušní poskytovatelé služeb dodržovali zákonem stanovenou úroveň ochrany údajů (standardní doložky o ochraně údajů, resp. štít EU-USA na ochranu soukromí). Další informace získáte od osoby pověřené ochranou osobních údajů.

5. Používání nástrojů Live Chat SnapEngage

Tato webová stránka používá SnapEngage, službu Live Chat společnosti SnapEngage, LLC. SnapEngage používá cookies, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Tyto generované informace jsou předávány a ukládány výhradně na server SnapEngage v EU pro účely vyhodnocování používání chatu a poskytování příslušných zpráv. SnapEngage tyto informace případně předává třetím osobám, pokud tak stanoví zákonné předpisy nebo mají třetí osoby tyto údaje zpracovávat z pověření SnapEngage. SnapEngange Vaši zkrácenou IP adresu v žádném případě nespojuje s jinými údaji SnapEngage. Další podrobnosti jsou k dispozici v pokynech pro ochranu údajů SnapEngage na této adrese: http://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage nám tyto údaje poskytuje na požádání, tyto údaje jsou používány výhradně pro interní účely, příp. také pro navázání kontaktu z naší strany.

6. Používání webové analytické služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookies o Vašem používání této webové stránky jsou zpravidla předávány a ukládány na server společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je však Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Plná IP adresa je na server Google v USA předávána a následně zkracována pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace používá pro vyhodnocování Vašeho používání webové stránky, pro vytváření zpráv o činnostech na webové stránkce a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. V rámci služby Google Analytics není IP adresa předávaná Vaším prohlížečem spojována s jinými údaji společnosti Google. Příslušným nastavením softwaru prohlížeče můžete ukládání cookies zabránit; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete eventuálně moci využívat v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google znemožnit zjišťování údajů (včet. Vaší IP adresy) vytvářených pomocí cookies a týkajících se Vašeho používání webové stránky, jakož i zpracovávání těchto údajů, pokud stáhnete a instalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bližší informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp.  https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že na naší webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymizované zjišťování IP adres (tzv. IP maskování).

7. Používání webové analytické služby etracker

Na této webové stránce jsou pomocí technologií společnosti etracker GmbH shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomuto účelu lze používat cookies, které umožňují opakované rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje zjišťované technologiemi etracker se bez zvláštního souhlasu příslušné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Zjišťování a ukládání údajů lze kdykoli s účinností do budoucna zakázat: Deaktivovat etracker

8. Používání zásuvných modulů Facebook

Na své webové stránce používáme službu „pixel chování návštěvníků“ společnosti Facebook Inc. Lze tak sledovat chování návštěvníků, kteří jsou klepnutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webovou stránku poskytovatele. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti reklam na Facebooku pro účely statistiky a průzkumu trhu a může přispět k optimalizaci budoucích reklamních opatření. Zjišťované údaje jsou pro nás anonymní, nenabízejí nám tedy možnost určování totožnosti uživatelů. Údaje z Facebooku se však ukládají a zpracovávají, aby bylo možné vytvořit spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook mohl používat údaje pro vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Údaje mohou společnosti Facebook a jejím partnerům umožnit zařazovat reklamu na Facebooku i mimo něj. Na Vašem počítači mohou být rovněž ukládány cookies pro tyto účely.

9. Používání zásuvných modulů Youtube

Pro spouštění videa na své webové stránce používáme mj. zásuvné moduly YouTube LLC (v zastoupení Google Inc.). Používáte-li naši webovou stránku, vytvoří se spojení se servery YouTube a zobrazí se zásuvný modul. Tím se na server YouTube předá informace, které z našich stránek jste navštívili. Jste-li přitom přihlášeni jako člen na YouTube, přiřadí YouTube tuto informaci Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání zásuvného modulu se např. po klepnutí na tlačítko spuštění videa tato informace rovněž přiřadí Vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tak, že se před používáním naší webové stránky ze svého uživatelského účtu YouTube nebo jiných uživatelských účtů firem YouTube LLC a Google Inc. odhlásíte a smažete příslušné cookies těchto firem. Další informace o zpracování údajů a pokyny k ochraně údajů společnosti YouTube (Google) najdete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Používání zásuvných modulů Microsoft

Naše webová stránka používá sledování konverze (conversion tracking) společnosti Microsoft Corporation. Přitom je na Vašem počítači uložen soubor cookie společnosti Microsoft Bing Ads, pokud se na naši webovou stránku dostanete přes reklamu Microsoft Bing. Microsoft Bing a my tak můžeme rozpoznat, že někdo klepl na reklamu, byl přesměrován na naši webovou stránku a dostal se na dříve určenou cílovou stránku (konverzní stránku). Přitom zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klepli na reklamu Bing a potom byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou zjišťovány žádné osobní informace o totožnosti uživatele. Nechcete-li se účastnit sledování, můžete rovněž uložení příslušného souboru cookie odmítnout – např. v nastavení prohlížeče, které automatické ukládání cookies obecně deaktivuje. Další informace o ochraně údajů a o cookies používaných službou Microsoft Bing najdete na webové stránce společnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Automatický sběr informací, které nejsou osobními údaji

Navštívíte-li naše webové stránky, jsou příležitostně automaticky (tedy nikoli na základě registrace) sbírány informace, které nejsou přiřazeny určité osobě (např.  používaný internetový prohlížeč a operační systém; název domény webové stránky, ze které jste přišli; počet návštěv, průměrná doba pobytu, vyvolané stránky). REHAU využívá těchto informací k vyhodnocení aktivity svých internetových stránek a zdokonalení jejich obsahu. Pokud navštívíte naše internetové stránky, muže se stát, že informace zůstanou uloženy ve Vašem počítači v podobě „cookie“, a v případě Vaší opětovné návštěvy poslouží pro automatickou identifikaci. Cookies dovolují např. internetovou stránku přizpůsobit Vašim potřebám nebo uložit Vaše heslo, které pak nemusíte při opakovaných návštěvách znovu zadávat. Pokud použití cookies zásadně odmítáte, máte možnost nastavit internetový prohlížeč tak, že cookies vymaže z pevného disku, všechny cookies blokuje popř. Vás předem varuje před jejich uložením.

Cookies

V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které webová stránka ukládá na počítači. Cookies plní přitom velké množství účelů. Nejsou ale nebezpečné, protože postrádají jakoukoliv „aktivní“ schopnost. Takže nemohou provádět žádné škodlivé aplikace. Jedná se téměř výhradně o informace, které jsou nezbytné pro pohodlné používání internetu.

Klasický příklad funkcí cookies: přihlašovací údaje, zabezpečení nákupního košíku, analýza uživatele, políčka formuláře.
Informace, které mohou cookies ukládat: životnost, název serveru, jedinečné ID, obsahová data.

Používání cookies

 • Session cookies
  Session cookies jsou čistě technické cookies, které jsou důležité pro bezvadnou funkci naší webové stránky.
 • Tracking cookies
  Pomocí tracking cookies se vyhodnocuje – samozřejmě ve zcela anonymizované formě – chování uživatele při návštěvě naší webové stránky. REHAU a příp. odpovědný orgán tak získávají cenné informace, jak je webová stránka používána, což společnosti REHAU a příp. odpovědnému orgánu umožňuje tuto stránku lépe přizpůsobovat zájmům návštěvnic a návštěvníků.
 • Komerční cookies 
  Kromě svých vlastních cookies používáme cookies třetích stran, abychom mohli na svých i cizích webových stránkách zobrazovat osobně přizpůsobenou reklamu. Tento postup se nazývá „retargeting“. Je založen na Vaší činnosti na naší webové stránce.

Bezpečnost údajů

Pro zachování bezpečnosti Vašich osobních údajů a pro ochranu Vašich osobních údajů proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování a/nebo proti neúmyslné ztrátě, změně, zveřejnění nebo přístupu používáme technická a organizační bezpečnostní opatření.

Vaše práva

Máte možnost kontrolovat dodržování právních hledisek ochrany údajů ze strany společnosti REHAU. K tomu máte k dispozici tato práva:

 • Právo na informace
 • Právo na poskytnutí informací a právo na podávání námitek
 • Právo na úpravu, zrušení a omezení
 • Právo na přenosnost údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy na tato práva, týkající se zpracování osobních údajů, můžete se obrátit na naši osobu pověřenou ochranou údajů, která je Vám k dispozici i v případě požadavků na poskytnutí informací, návrhů nebo stížností. Společnost REHAU Vám na požádání pokud možno obratem písemně a v souladu s platnými předpisy sdělí, zda a jaké Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud by i přes naši snahu o správnost a aktuálnost uložených údajů došlo k uložení chybných informací, sjednáme na základě Vašeho požadavku nápravu.