Každý instalatér ví, že můžeme mít nejmodernější hi-tech vodovodní trubky, které bez problémů vydrží 2 generace – ale nadarmo, pokud je netěsní spojky. Spojovací komponenty jsou obvykle riziková místa vodovodní instalace, a pokud nejsou na 100 % těsné, z rizika se časem stane reálný a mokrý problém. Každý pojišťovací agent ví, že nejčastější pojistnou událostí v domácnosti je vytopení. Příčin domácí potopy může být několik. Často jsou to právě netěsnící spojovací komponenty nebo jejich nekvalitní materiály. Čtěte, proč jsou důležité spojky vodovodních trubek a jaká jsou jejich rizika.

Poučná historie

Hodně vody ve vodovodech už proteklo od doby, co lidé začali vodovody využívat. Materiál vodovodů prošel poměrně zajímavým vývojem. Některé z historických řešení můžeme s dnešními znalostmi považovat za zdraví škodlivé a životu nebezpečné. Olovo, nebo dokonce arsen se dnes už naštěstí nepoužívají. Stále však v reálném provozu dožívají historické materiály, které nemají šanci bez ztrát vydržet jednu nebo dvě generace. Například pozinkované ocelové vodovodní instalace se záměrně budovaly tak, aby se nejvíce namáhané trubky a jejich spojky daly co nejsnadněji vyměnit. Předpokládalo se totiž už předem, že to bude nutné, pokud ne pravidelně, tak určitě poměrně často – po několika letech.

Odborníci se dnes potýkají s problémy historických vodovodních instalací zejména v bytových domech, které jsou již dávno po zenitu své životnosti. I vodovodní řešení v rodinných domech starší než 30 let potřebují nutně a jednoznačně výměnu. Ale pozor, rekonstrukci si dnes žádají i podstatně mladší vodovodní instalace, protože „zázrak přechodu“ z ocelových pozinkovaných na plastová, v první fázi polypropylenová řešení vůbec nebyl dokonalý. Došlo sice k „vyřešení“ problémů se rzí a inkrustací, nastoupily ale problémy mikrobiologické. Materiál vodovodních trubek a jejich spojovacích komponent je zásadně důležitý nejen z hygienicko-zdravotních důvodů, ale také z pohledu životnosti.

Definujme

 • vodovodní vedení nebo potrubí, které tvoří trubky a jejich spoje,
 • spojovací komponenty sestávají z tvarovek s násuvnými objímkami a trubkami, těsněními a šroubovými spoji,
 • tvarovky nejen spojují a připojují vodovod na ukončení – armatury,
 • umožňují i ​​změnu směru a průměru vodovodního vedení a jeho odbočení,
 • rizika spojovacích komponent jsou netěsnost a nekvalitní materiál,
 • důsledky netěsnosti jsou úniky vody,
 • důsledky nekvalitního materiálu jsou koroze, tvorba usazenin a kontaminace vody.
Spojky

Spojky vodovodních trubek

Řešení RAUTITAN

Nejkvalitnější komplexní vodovodní řešení na trhu od REHAU nezná kompromisy a v podstatě nastavuje nové standardy vodovodních rozvodů. Kvalitou, materiálem i životností. Vodovodní řešení RAUTITAN je komplexní a univerzální. Svou kvalitou je vhodné nejen pro pitnou vodu, ale i pro vytápění jakéhokoliv domu, bytu nebo budovy.

Výhody trubek RAUTITAN

 • bez rizika koroze, usazenin, inkrustace a kontaminace vody,
 • hi-tech materiál RAU-PE-Xa s vysokou houževnatostí a odolností,
 • nepropouští kyslík,
 • možnost předizolace z výroby,
 • tvrdost v ohybu a tvarová stabilita varianty RAUTITAN stabil,
 • flexibilita varianty RAUTITAN flex.

Výhody spojovací techniky RAUTITAN

 • univerzálnost a odolnost,
 • dobré hydraulické vlastnosti,
 • patentovaná trvale těsná spojovací násuvná objímka bez těsnícího O-kroužku,
 • bez nutnosti kalibrace trubek,
 • spoj je ihned tlakově zatížitelný,
 • schválené i pro podomítkovou instalaci,
 • odolné materiály univerzálních tvarovek a násuvných objímek: PVDF, PPSU, mosaz, červený bronz, ušlechtilá ocel.

Nedělejte domácí vodovodní řešení „na koleně“ a nechoďte ani cestou nejlevnějšího řešení. V případě rozvodů pitné vody nemá smysl šetřit, protože se jedná nejen o hygienu, ale také o zdraví vás a vašich blízkých. Investujte do kvalitních vodovodních řešení a máte to – bez přehánění – vyřešeno jednou provždy.

Trvale a na 100 % těsné…

… spojky vodovodních trubek existují a jsou běžně dostupné i na našem trhu. Životnost kvalitních vodovodních řešení je testována na 50 let a podle zkušeností z reálného provozu zvládne bez problémů fungovat i podstatně déle. Kvalitní materiály nejen potrubí, ale i tvarovek a patentovaná trvale těsná násuvná objímka systému RAUTITAN zaručují, že váš vodovod bude fungovat desítky let. Bez problémů, ztrát, úniků a aniž by kontaminoval pitnou vodu, protože i v Česku platí: za kvalitu pitné vody je dodavatel odpovědný pouze po váš vodoměr. Odtud až po armatury je to již výhradně vaše starost. Nepokazte si kvalitu pitné vody u vás doma nekvalitním vodovodním řešením.