Možná si vzpomenete na klasickou oscarovou romantickou komedii Pod vlivem úplňku. Otec hlavní hrdinky, instalatér z New Yorku, byl „za vodou“, protože zásadně montoval jen nejdražší vodovodní potrubí. A za práci se speciálním materiálem – mědí – si nechal královsky zaplatit. Měď ale nebyla módním výstřelkem bohatých Američanů v 80. letech minulého století, směle ji můžeme považovat za klasický instalační materiál. Ne všechny materiály potrubí a trubek, v kterých teče pitná voda, byly a jsou zdravotně v pořádku. Mnohé materiály časem ztrácejí kvalitu i vlastnosti a místo rozvádění čisté vody ji dokážou znehodnotit. Čtěte, co potřebujete vědět o tématu vodovodní rozvody a jejich vliv na zdraví.

Historický flashback

Na vedení pitné vody ze zdrojového bodu A do koncových bodů B až Y se v průběhu lidské historie používalo kdeco. Dřevo, kámen, bambus, keramika, terakota, olovo, měď, cín a jiné kovy a slitiny, azbest, guma, plasty. Voda je bez debat životodárná tekutina, a ta určená k pití by měla být čistá. Bez zdraví ohrožujících, nebo dokonce poškozujících látek. Voda je kromě jiného výborné rozpouštědlo, ale i poměrně lehko znečistitelná kapalina. Pokud bychom dnes používali například klasická římská olověná vodovodní potrubí, riskovali bychom příliš. Kromě nečistot, které se do vody mohly dostat přímo ze zdroje, dokázaly vodu znečistit i samotné vodovody. Nejen olověné a azbestové, ale i některé kovové nebo plastové.

Naše voda je opravdu čistá

Možná se budete divit, ale kvalita pitné vody jako potraviny ve veřejných vodovodech je u nás kontrolována dokonce přísněji než například balená voda z obchodů. Na naši vodu i systém její kontroly můžeme být opravdu hrdí. Podle informací Ministerstva životního prostředí kvalita pitné vody v naší zemi vykazuje dlouhodobě vysokou úroveň. Počet obyvatel zásobovaných vodou z veřejných vodovodů je přitom kolem 90 %, zbytek připadá na studny. Přístup k bezpečné pitné vodě je tedy v naší zemi zajištěn více než dobře.

Kde se tedy ta špína bere?

Podle expertů jsou v podstatě jen dvě cesty, přesněji dvě možnosti znečištění pitné vody: znečištění zdroje a znečištění vodovodním systémem. Ním samotným, nebo sekundárně tím, co se do děravého systému dostane. Dodavatelé vody přitom garantují kvalitu pitné vody až po váš vodoměr. Od něj až po ústí kohoutků, hlavic a perlátorů je to už jen vaše starost. Pokud jste majitelem bytu, spoluvlastníkem bytového domu jako člen společenství vlastníků nebo bytového družstva, jste majitel, který je zodpovědný za vodovodní instalaci. Pokud tedy bydlíte „ve vlastním“ v jakékoliv formě vlastnictví, vaše vodovodní rozvody jsou váš problém. Měli byste jim věnovat dostatečnou pozornost.

Pokud kupujete nemovitost, určitě se vám vyplatí zajímat se o stav, věk a materiál vodoinstalace. Má-li více než 30 let, existuje více oprávněných rizik, že bude doslova zralá na výměnu. Na rekonstrukci starších vodovodních potrubí použijte to nejkvalitnější, co dnes na trhu existuje.

Výhody rozvodů vody RAUTITAN

Je reálný fakt, že systémy rozvodů vody RAUTITAN od REHAU nanovo definovaly kvalitu vodovodních řešení. Typická německá kvalita a nadstandardní záruka jsou samozřejmostí, rozvody vody RAUTITAN mají mnoho dalších výhod:

  • těsnost na 100 %,
  • garance stejné kvality vody v systému,
  • bezpečná instalace záměrně odolná vůči chybám instalatéra,
  • odolnost vůči korozi,
  • špičkové inovativní materiály potrubí i komponentů,
  • trubky ze síťovaného polyethylenu PE-Xa s hliníkovou vrstvou,
  • spojky a příslušenství z bronzu a nejkvalitnějších odolných plastů,
  • dlouhodobě čistá potrubí bez změny kvality materiálů,
  • životnost více než 50 let.
voda bez strachu

Kvalitní a zdraví nezávadná voda by měla být prioritou pro každého z nás.

Co všechno kontrolují hygienici ve vodě?

Ukazatele kvality pitné vody, způsoby kontroly, monitorování a managementu rizik definuje Vyhláška č. 252/2004 Sb. Kontrolu kvalitní pitné vody a její zdravotní bezpečnost určují hygienici prostřednictvím souboru ukazatelů kvality vody. Tedy její fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti. Komplexními rozbory vody se pravidelně získávají a vyhodnocují nejen informace o stabilitě vodního zdroje, ale i o účinnosti úpravy vody, hlavně dezinfekce, o biologické kvalitě a senzorických vlastnostech pitné vody. Kromě toho hygienici průběžně vykonávají „krácené rozbory“, tedy vyšetření minimálně 22 ukazatelů kvality vody. Ročně je v českých laboratořích vykonáno kolem půl milionu analýz ukazatelů pitné vody.

Zasloužíte si kvalitní vodovodní rozvody

Dnes si možná více než v jiných, nekoronavirových dobách uvědomujeme nevyčíslitelnou hodnotu zdraví. Všichni chceme zajistit pro své blízké co nejzdravější, bezpečné prostředí. Kvalita a zdravotní bezpečnost pitné vody je v naší zemi přísně kontrolována. Navzdory tomu může docházet k jejímu znečištění. Nejčastěji pitnou vodu kontaminují nekvalitní, většinou přesluhující domovní a bytové rozvody. Dodavatelé pitné vody totiž garantují její kvalitu jen po váš vodoměr. Pokud je rozvod pitné vody nekvalitní, dochází k její kontaminaci potrubím nebo cizorodými látkami, které se do vody dostanou přes zkorodované potrubí. Proto je nutné zajistit si kvalitní rozvody vaší vody.