Pokud vám doma voda proudí do vodovodních rozvodů systému RAUTITAN, tento článek můžete považovat za čistě informační. Dozvíte se, jak musí vodovodní rozvody čistit všichni, kteří doma systém RAUTITAN nemají. Protože vy nemusíte řešit čištění vašeho vodovodního systému. RAUTITAN totiž ve vaší vodovodní síti garantuje takovou kvalitu vody, v jaké ji k vašemu vodoměru přivede její dodavatel. Dlouhodobě, bez kompromisů a bez nutnosti čištění rozvodů. Možná netušíte, co všechno může znamenat čištění vodovodních rozvodů u těch, kteří doma kvalitní rozvody nemají. Na některé ucpané vodovody, v kterých voda jednoduše přestane téct, by byl asi krátký i Viktor Čistič.

Čistá voda a čisté rozvody

Čistá voda by měla proudit v čisté vodovodní síti. Protože pitná voda v domácnostech bývá nejčastěji kontaminována právě vodovodními rozvody. Vliv vodovodních rozvodů na naše zdraví je nezanedbatelný. Tedy zejména těch starších a materiálově nevyhovujících, které znečišťováním a kontaminací vody negativně ovlivňují naše zdraví. Přesluhující vodovodní potrubí obvykle nebude stačit pročistit, vydezinfikovat, případně zakonzervovat. Často je nutné je vyměnit, nahradit materiály s garantovanou životností a kvalitou, i tou zdravotně hygienickou. Normy přísně určují nejen kvalitu vody, ale i kvalitu materiálů určených na rozvody pitné vody a způsoby jejich údržby.

Víte, že…

… základní „smyslový“ test čistoty vody zvládnete i sami? Doslova viditelné a cítitelné kvalitativní parametry pitné vody posoudíte úplně jednoduše: čistá voda ve sklenici je bez barvy, usazenin, nečistot, zákalu, zápachu a v podstatě bez chuti. Všechno ostatní, co nevidíme, necítíme a je ve vodě, je potřeba dát otestovat a posoudit hygienikem.

Používané způsoby čištění

Na znečištěné a zanesené vodovodní rozvody platí v podstatě jen dva způsoby: mechanické čištění bez chemie – ruční, strojové, tlakové, nebo chemické čištění. Dodatečným bonusem k čištění může být i dezinfekce a konzervace rozvodů pitné vody. Pokud ani jedna možnost není realizovatelná, je nutná výměna vodovodní instalace. Dnes se můžeme v praxi setkat s těmito způsoby čištění rozvodů pitné vody:

  • ruční nebo strojové mechanické čištění pomocí čistící spirály,
  • vysokotlaké čištění prostřednictvím vody a vzduchu,
  • proplachování bez chemie s využitím střídavých rázových vln,
  • proplachování a odvápňování pomocí vody a chemie vhodné pro konkrétní typy materiálů potrubí,
  • tepelná a chemická dezinfekce a konzervace určená pro rozvody pro pitnou vodu.

Všechny způsoby čištění musí respektovat materiálové požadavky nejen rozvodů, ale i spojovacího materiálu. Samozřejmostí je dodržení teplotních a tlakových limitů konkrétních rozvodů a komponent interiérových instalací pitné vody.

čisté rozvody

Čištění rozvodů vody můžeme udělat mechanicky, nebo chemicky.

Havarijní stavy

Odborníci se setkávají s havarijními stavy hlavně ve starších bytových domech. Obvykle tam, kde od výstavby neproběhla rekonstrukce instalací. Pokud se vyskytl problém, často se doslova „zalepoval“ bez komplexního řešení. Na vodovodní rozvody „v poločase rozpadu“ – nebo už po něm – však můžeme narazit i ve starších rodinných domech. I zde je obvykle nutná kompletní výměna v rámci rekonstrukce objektu. Instalace starší než 30 let nevyhovují materiálově a technicky a jsou v podstatě za zenitem své životnosti. Je nutné nahradit je progresivními systémy, jejichž životnost je normativně stanovena na 50 let.

Údržbu, tedy i čištění instalací pro pitnou vodu nemůžeme dělat svépomocí, například kyselinou citronovou a kuchyňskou solí… Pokud vaše voda nesplňuje zákonem dané kvalitativní parametry, které posuzují odborníci, nechte další kroky na vyškolených a certifikovaných odbornících.

Britský ledový způsob

Svérázný ekologický způsob vymysleli britští vědci. Po letech testování a ladění v reálném provozu je prý dnes Ice Pigging nejúčinnější metodou čištění měkkých usazenin a biofilmu v potrubí. Princip je až téměř geniálně jednoduchý: potrubí jsou čištěna ledovou drtí a vodou s přidáním potravinářské soli. Drť jde přizpůsobit materiálu, věku a stavu potrubí tak, aby ho čištěním nepoškodila. Ledová drť kal ze stěn potrubí při pohybu nejen seškrabuje a posouvá, ale i absorbuje. Systém je prý měřitelně až 1000krát účinnější než běžné „propláchnutí“ potrubí. Doma to ale ledem z mrazáku raději nezkoušejte. Na pohled jednoduchý systém potřebuje patřičné technické zázemí.

Čistit, či nečistit?

Hamletovsky položená otázka na „jevištích“ často dramatických vodovodních instalací může mít dvě odpovědi. Kvalitní potrubí vodovodních rozvodů není třeba čistit, pokud jejich materiál garantuje, že v rozvodech bude téct taková voda, jakou po vodoměr dovede její dodavatel. Dlouhodobě, bez ztrát a kontaminací. Nebo je nutně potřeba čistit, pokud je rekonstrukce starých „kontaminačních“ vodovodních rozvodů nákladná nebo problematicky realizovatelná. Pokud doma využíváte vodu ze studny, a ne z veřejné vodovodní sítě, dbejte kromě kvalitních rozvodů i na prevenci. Je ní pokročilé filtrování vody předtím, než ji pustíte do vaší vodovodní instalace.